فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی
برای دانلود پاورپوینت  تحقیق و دیگر فایل ها کلیلک کنید رایگان و ارزان تر از همه جا دانلود کتاب و جزوه

اطلاعیه فروشگاه

تمامی محصولات فروشگاه جهت افزایش معلومات فارغ التحصیلان، دانشجویان، دانش آموزان و همچنین مطالعه و کسب دانش است و نه استفاده مستقیم و کپی برداری از آن. هر شخص حقوقی یا حقیقی که فکر می کند هر یک از این محصولات فروشگاه صاحب اثرشان می باشد و بدون کسب اجازه در این فروشگاه گذاشته شده است، ازطریق ادرس shopfile97@gmail.com با ما تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و حذف این محصول اقدام فرماییم. در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهیدپس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود .ضمنا برای اینکه راحت تر محصول مورد نظرتون رو پیدا کنید از قسمت (جستجوی محصولات) بالای صفحه استفاده کنید. با تشکر

استانداردهای حسابداری

نک پرداخت و دانلود "پايين مطلب:

فرمت فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحه:59

تعداد فایل:30

 

 

 

پیوست استانداردهای حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی فهرست مندرجات شمـاره بنـد مقدمـه 1 تا 10 هدف و جایگاه 1 تا 4 دیدگاه کلی 5 گزارشگری مالی و اجزای آن 6 تا 7 دامنه کاربرد 8 تا 9 واحد گزارشگر 10 سایر موارد 11 فصل اول ـ هدف صورتهای مالی 1-1 تا 13-1 استفادهکنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان 5-1 تا 6-1 وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی 7-1 تا 13-1 فصل دوم ـ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 1-2 تا 35-2 2-7 تا 2-6 اهمیت کیفیت خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 8-2 تا 19-2 2-11 تا 2-8 بودن مربوط ـ ارزش پیشبینی کنندگی و تأییدکنندگی 9-2 تا 10-2 ـ انتخاب خاصه 11-2 قابل اتکا بودن 12-2 تا 19-2 ـ بیان صادقانه 14-2 تا 15-2 ـ رجحان محتوا برشکل 16-2 ـ بیطرفی 17-2 ـ احتیاط 18-2 ـ کامل بودن 19-2 خصوصیات کیفی مرتبط با ارائـه اطلاعات 20-2 تا 29-2 قابل مقایسه بودن 21-2 تا 26-2 ـ ثبات رویه 24-2 2-26 تا 2-25 افشائیات ـ 2-29 تا 2-27 فهمبودن قابل ـ ادغام و طبقهبندی اطلاعات 28-2 ـ توان استفادهکنندگان 29-2 پیوست استانداردهای حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی فهرست مندرجات (ادامه) شمـاره بنـد محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 30-2 تا 34-2 ـ موازنه بین خصوصیات کیفی 31-2 تا 32-2 ـ به موقع بودن 33-2 ـ منفعت و هزینه 34-2 تصویر مطلوب 35-2 فصل سوم ـ عناصر صورتهای مالی 1-3 تا 50-3 داراییها و بدهیها 5-3 تا 34-3 3-18 تا 3-5 داراییها ـ تعریف دارایی 5-3 ـ حقوق و سایرراههای دستیابی مشروع 6-3 تا 10-3 ـ منافع اقتصادی آتی 11-3 تا 14-3 ـ کنترل توسط واحد تجاری 15-3 تا 16-3 ـ معاملات یا سایر رویدادهای گذشته 17-3 ـ مخاطره 18-3 3-28 تا 3-19 بدهیها ـ تعریف بدهی 19-3 تا 23-3 3-27 تا 3-24 تعهدات ـ ـ معاملات یا سایر رویدادهای گذشته 28-3 سایر جنبههای داراییها و بدهیها 29-3 تا 34-3 ـ قرینه بودن داراییها و بدهیها 29-3 تا 30-3 ـ تهاتر داراییها و بدهیها 31-3 تا 34-3 حقوق صاحبان سرمایه 35-3 تا 42-3 درآمدها و هزینهها 43-3 تا 44-3 , 45-3 تا 50-3 پیوست استانداردهای حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی فهرست مندرجات (ادامه) شمـاره بنـد فصل چهارم ـ شناخت در صورتهای مالی 1-4 تا 50-4 4-8 تا 4-5 شناخت مراحل 4-10 تا 4-6 شناخت معیارهای شناخت اولیه 6-4 تجدید اندازهگیری 7-4 قطع شناخت 8-4 شناخت درآمد و هزینه 9-4 تا 10-4 4-27 تا 4-11 شناخت فرایند 4-14 تا 4-11 گذشته رویدادهای 4-21 تا 4-15 معاملات رویدادهایی غیراز معاملات 22-4 تا 24-4 4-27 تا 4-25 شناخت قطع شناخت درآمد و هزینه 28-4 تا 36-4 4-31 تا 4-28 درآمد شناخت 4-36 تا 4-32 هزینه شناخت کافی بودن شواهد 37-4 تا 39-4 قابلیت اتکای کافی 40-4 تا 50-4 اندازهگیری برحسب مبالغ پولی 44-4 تا 45-4 ابهام درباره میزان منافع 46-4 تا 49-4 وجود یک مبلغ حداقل 50-4 فصل پنجم ـ اندازهگیری در صورتهای مالی 1-5 تا 35-5 5-30 تا 5-10 اندازهگیری نظامهای بهای تمام شده تاریخی 11-5 تا 18-5 5-27 تا 5-19 جاری ارزش تعدیل از بابت اثرات تورم عمومی 28-5 تا 30-5 5-35 تا 5-31 نتیجهگیری پیوست شماره یک ـ تأثیر نگهداشت سرمایه براندازهگیری سود پیوست شماره دو ـ مثالی ساده از یک نظام مبتنیبر ارزش جاری واقعی پیوست استانداردهای حسابداری مفاهیم نظری گزارشگری مالی فهرست مندرجات (ادامه) شمـاره بنـد فصل ششم ـ نحوه ارائه اطلاعات در صورتهای مالی 1-6 تا 43-6 ویژگیهای صورتهای مالی 5-6 تا 10-6 6-7 تا 6-6 اطلاعات ادغام 6-9 تا 6-8 طبقهبندی ارتباط متقابل صورتهای مالی 10-6 اجزای صورتهای مالی 11-6 تا 17-6 صورتهای مالی اساسی 11-6 تا 12-6 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 13-6 تا 16-6 اطلاعات متمم 17-6 6-21 تا 6-18 ترازنامه صورتهای عملکرد مالی 22-6 تا 37-6 صورت جریان وجوه نقد 38-6 تا 40-6 6-43 تا 6-41 مالی انعطافپذیری پیوست استانداردهای حسابداری مفـاهیم نظـری گزارشگـری مالی مقدمـه هدف و جایگاه 1 .جهت دستیابی به استانداردهای حسابداری هماهنگ، وجود یک مجموعه پیوسته از "اهداف" و "مبانی" مرتبط که بتواند ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی را مشخص کند لازم است. چنین مجموعهای، همانند یک قانون پایه، در تدوین استانداردهای حسابداری و حل و فصل مسائلی که ممکن است در این راه پیش آید، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. علاوهبر مزیت فوق، وجود یک مجموعه از مفاهیم نظری، به تعیین حدود قضاوت حرفهای در تهیه صورتهای مالی و محدودکردن رویههای حسابداری بهمنظور افزایش قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی کمک خواهد کرد. 2 .از آنجا که مفاهیم نظری، به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی مرتبط، بهمنظور تهیه استانداردهای حسابداری هماهنگ و تعیین حدود قضاوت حرفهای در تهیه و ارائه صورتهای مالی تدوین میشود لذا طبعاً نمیتواند تحت تأثیر الزامات حسابداری مقرر در قوانین آمره قرار گیرد بلکه ممکن است برخی اصول مندرج در آن از الزامات قانونی فراتر رود. بدیهی است الزامات حسابداری مقرر در قوانین آمره در تدوین استانداردهای حسابداری مدنظر قرار خواهد گرفت تا سازگاری لازم بین رویههای حسابداری مندرج در قانون و نحوه عمل طبق استانداردهای حسابداری ایجاد گردد. 3 .در موارد محدودی ممکن است بنابه ملاحظات عملی، بین این مجموعه و یک استاندارد حسابداری سازگاری کامل وجود نداشته باشد. در چنین حالاتی الزامات استاندارد حسابداری برالزامات مفاهیم نظری گزارشگری مالی برتری خواهد داشت. 4 .مفاهیم نظری گزارشگری مالی یک استاندارد حسابداری نیست و لذا برای مسائل خاص مربوط به اندازهگیری یا افشا، استانداردی تعیین نمیکند. معهذا از طریق فراهمآوردن اطلاعاتی درمورد دیدگاه بکار گرفته شده در تدوین استانداردهای حسابداری، این مجموعه دررابطه با تهیه، حسابرسی و استفاده از صورتهای مالی مفید خواهد بود. بهعلاوه مبانی مندرج در این مجموعه بهعنوان نقطه اتکایی برای حل و فصل طیفی از مسائل حسابداری که در مورد آنها استاندارد خاص ارائه نگردیده است، کاربرد خواهد داشت. دیدگاه کلی 5 . در تدوین مفاهیم نظری حاضر، از میان مفاهیم گوناگون سود، مفهوم مبتنیبر "نگهداشت سرمایه" که متکی بر مبانی اقتصادی است مورد پذیرش قرار گرفته است. این نظریه که در محافل حرفهای جهان نیز مقبولیت یافته است، درآمدها و هزینهها را ناشی از تغییرات در داراییها و بدهیها تلقی میکند و تطابق منطقی آنها را تنها در پرتو ارائه تعاریف دقیق و روشنی از داراییها و بدهیها ممکن میداند. گزارشگری مالی و اجزای آن 6 .محصول نهایی فرایند حسابداری مالی، ارائـه اطلاعات مالی به استفادهکنندگان مختلف، اعم از استفادهکنندگان داخلی و استفادهکنندگان خارج از واحد تجاری، در قالب گزارشهای حسابداری است. آن گروه از گزارشهای حسابداری که با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه میشود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار میگیرد. 7 .صورتهای مالی، بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل میدهد. درحال حاضر یک مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد (که از این به بعد صورتهای مالی اساسی نامیده میشود) و یادداشتهای توضیحی میباشد. دیگر موارد تشکیلدهنده گزارشگری مالی مواردی از قبیل گزارش مدیران درباره فعالیت واحد تجاری و گزارش تحلیلی مدیران میباشد که همراه با گزارش حسابرس مستقل (و حسب مورد گزارش بازرس قانونی) و صورتهای مالی مجموعهای تحت عنوان گزارش مالی سالانه را تشکیل میدهد. سایر گزارشهای مالی که بهطور موردی و با اهداف خاص تهیه میشود دربرگیرنده مواردی از قبیل گزارشهای مالی تهیه شده بهمنظور دریافت تسهیلات مالی از بانکها، گزارش توجیهی هیئت مدیره جهت افزایش سرمایه در مورد شرکتهای سهامی و اظهارنامه مالیاتی میباشد.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,320 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
estandard_hesabdari_913124_7301.zip

نظرسنجی

دوست داریدبیشتر از کدوم رشته فایل گذاشته شود