بانک تحقیق دانشجویی بانک تحقیق دانشجویی فروشگاه دانلودخریدوفروش فایل های دانشجویی ودانش آموزان فروشگاه دانلودخریدوفروش فایل های دانشجویی ودانش آموزان

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
آینده مدیریت منابع انسانی 3,500 تومان
آفات مدیریت 3,500 تومان
تامین مالی اسلامی ابزاری توسعه اقتصادی واجتماعی 1,500 تومان
تأمین اجتماعی انگلیس 3,500 تومان
تحقیق درباره s5 3,500 تومان 3,150 تومان
EFQM 3,500 تومان
کایزن 4,530 تومان 4,304 تومان
تحقیق درباره iso 3,500 تومان 3,325 تومان
زندگی نامه صادق هدایت 2,450 تومان 1,960 تومان
اصول بازاریابی 1,500 تومان 1,425 تومان
اندازه گیری اثر بخش سیستم های مدیریت کیفیت 3,500 تومان 2,800 تومان
برنامه ریزی استراتژیک مراحل ومتدها 4,580 تومان 3,664 تومان
تحولات جهانی 4,500 تومان 4,275 تومان
مالیات 3,500 تومان 3,325 تومان
تعاریف کیفیت در مدیریت 6,000 تومان 4,800 تومان
کلیات موضوع mis 4,500 تومان 3,600 تومان
فلسفه مدیریت 4,500 تومان 4,275 تومان
نقش زن وحقوق زن و مرد در خانواده 1,500 تومان 1,200 تومان
جزوه بیماری ام اس وعلل مبتلابه آن 1,750 تومان 1,400 تومان
جزوه آموزش اینترنت 1,500 تومان 1,200 تومان
آشنای با اکسل 3,500 تومان 3,325 تومان
آشنای بانحوی ساخت تابلوهای برق صنعتی 600 تومان 570 تومان

تعداد صفحه(1):